Tisková zpráva - kniha Interní komunikace je nutnost!

13.02.2016 14:02

Nová kniha shrnuje základy a pravidla interní komunikace

Praha, 1. března 2016 – V březnu vychází příručka INTERNÍ KOMUNIKACE JE NUTNOST!, která obsahuje základní teoretické pohledy na interní komunikaci a pravidla, kterými by se interní komunikátoři měli řídit. Vychází z praxe a čtenáři v ní najdou i řadu tipů, co dělat a nedělat, aby jejich interní komunikace fungovala efektivně.

 

Interní komunikace je nezbytná pro chod firmy

„Interní komunikace se vyskytuje v každé firmě, ať si to lidé uvědomují nebo ne,“ říká autorka Jarka Kovaříková. „Ne vždy je jí však věnována potřebná pozornost, protože manažeři si často neuvědomují, co všechno může funkční (nebo naopak nefunkční) interní komunikace ovlivnit a jak klíčový dopad má na angažovanost zaměstnanců.“

Aktuálně na českém trhu chyběla publikace, která by problematiku poměrně nového oboru interní komunikace popsala systematicky a přitom s využitím aktuálních informací a aspektů. Kniha proto svižnou a čtivou formou shrnuje, jak by měla interní komunikace fungovat a na co by se měla zaměřit, jaké jsou cílové skupiny a komunikační kanály, co chtějí a nechtějí recipienti slyšet a jak jim předat to, co je potřeba.

„Kniha zpracovává problematiku interní komunikace tak, jak jsme ji s kolegy poznali a vytvořili v rámci své vlastní praxe a v průběhu konzultační činnosti přímo ve firmách,“ říká autorka. 

Kniha přináší teorii i praxi

Součástí textu je i praktický pohled - řada dobrých příkladů, ale také situací, kdy se interní komunikace nevyvedla. Za každou kapitolou čtenář najde TIPY K ZAMYŠLENÍ, díky kterým si může uvědomit, kde v oblasti interní komunikace právě jeho firmu bota tlačí.

Kniha se zaměřuje na to, co to vlastně interní komunikace je, co všechno musí fungovat, aby fungovala i interka, jak efektivně využívat jednotlivé komunikační kanály vůči konkrétním cílovým skupinám, jaké je postavení interního komunikátora a komunikace ve firmě, jaká jsou její specifika a jaká pravidla je třeba dodržovat v krizových situacích. Zabývá se i otázkami měření v interní komunikaci a ukazuje na základě praktických zkušeností, jaké mohou nastat v interní komunikaci maléry a průšvihy a jak se jim vyhnout.

 

Je určená manažerům i studentům

Publikace je určená nejen všem manažerům, protože především ti jsou ve firmě nositelem interní komunikace, ale i specialistům a realizátorům interní a externí komunikace a HR manažerům. Ocení ji i studenti managementu, personalistiky, ekonomie a marketingu, kteří ji mohou využít nejen při studiu, ale i po svém vstupu do praktického profesního života.

Knihu lze zakoupit v síti knihkupectví a je možné ji také objednat na mailu obchod@siria.cz

 

Kovaříková Jarka, INTERNÍ KOMUNIKACE JE NUTNOST!

Vydalo Nakladatelství Siria, Praha 2016, 126 stran, cena 249,- Kč, ISBN 978-80-906367-0-5.

O autorce

Mgr. Ing. Jarka Kovaříková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Filmovou fakultu Akademie múzických umění v Praze. Je také certifikovaný kouč a HR manažer. Pracovala a pracuje jako copywriter jako manažer externí a interní komunikace a jako konzultant v interní komunikaci. Je rovněž autorkou několika úspěšných scénářů a beletristických knih.

 

Zpět